11 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Ovsynic

Ovsynič - Znamenie Škorpión

Juraj Sitár

 

Dňa 9.10.2010 vstúpilo ľudstvo na Zemi v rámci Perúnovho kola našej Slnečnej sústavy do 12 ročného súdu, ktorý bude pod vládou Krojšňa trvať do 17.8.2022. Celé Perúnovo kolo trvá 72 rokov, je delené na 6 Období, ktoré má na starosti 6 Vodcovských Bytostí a každé obdobie je delené na 12 Znamení v časovej dĺžke 1 rok. Vyžarovanie Perúnovho kola je späté s druhým slnkom našej Slnečnej sústavy, ktorým je planéta Jupitera (chemickým zložením je viac podobná slnku než planétam).

Krojšeň prináša Spásu a energiu chladu. 12 rokov súdi ľudstvo za to, čo sialo posledných 60 rokov – prináša spätné účinky za všetko dobré i zlé, čo ľudstvo v Perúnovom kole od 25.6.1951 do 17.8.2022 zasialo. V predchádzajúcom Perúnovom kole od 2.5.1880 do 25.6.1951 pôsobil Krojšeň prinášajúc súd od 17.8.1939 do 25.6.1951. 1.9.1939 začala „oficiálne“ 2. svetová vojna – názor nech si urobí každý človek sám.

Krojsen

Krojšeň dáva ľudskému duchu Znamenie:
„Človeče, predkladám pred teba Slovo, Kríž Svetla, Kríž Života, Kríž Pravdy! Ako sa k nemu postavíš? Stala sa ti viera presvedčením? Si tak čistý, že môžeš už ísť domov? Smeruješ k Slovu, Krížu Svetla, Života a Pravdy? Človeče, vybieľ svoje rúcho, nech je čisté a ozdobené ako tvoj slávnostný kroj! Veľký Fašiang je k Veľkej Očiste! Tvoja maska má predstavovať tvoje vybielené rúcho! Ak ho vybieliš, potom sa teš a tancuj od radosti s vedomím, že smieš symbolicky rozviazať svoje zlé spätné účinky, spôsobené vlastnou zlou sejbou! Ak si nedáš námahu bieliť svoje rúcho a dáš si masku ako pretvárku, aby ťa nenašli a nezastihli tvoje zlé spätné účinky, potom vedz, že keby si sa aj na kraj sveta schoval, zastihnú ťa a nájdu si tvoje špinavé rúcho, na ktorom sa vybijú nie symbolicky, ale natvrdo! Ako Krojšeň ti Slovo večne predkladám, Krišna ti ho priniesol a v Kristoch prebývalo samo Slovo na Zemi! Ako si sa k Slovu postavil v minulosti a ako sa k Slovu staviaš dnes?!“

23.10.2016 vstupuje naša planéta Zem do tyrkysového vyžarovania znamenia Škorpión. Bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Ovsynič, dáva impulz ku vzniku tohto znamenia a je jeho skutočným Vládcom. Ovsynič učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Silu v dennodennom živote, prináša od Najvyššieho Triglava list a hovorí k ľudskému duchu:
„Ženy, vedome dbajte na to, aby ste zo svetlých výšin prijímali inšpirácie pre riešenie problémov na Zemi! Muži, viac podporujte a ochraňujte ženy, pretože sú krehké a veľmi zraniteľné! Ženy i muži, prejavujte viac svoju tvorivosť!“

Ak chceme vo svojom živote zobrazovať Božiu Silu, musíme sa vradiť do Božích zákonov, presvedčiť sa, že v živote neexistujú náhody a naučiť sa správne používať svoj duchovný princíp – ženy ženský a muži mužský. Žena je vo Stvorení preto, aby Božiu Silu prúdiacu vo Stvorení prijala, sprostredkovala ju mužovi a usmernila ho ukazujúc mu čo má robiť. Preto je v ľudovej múdrosti pripodobnená ku krku, ktorý otočí hlavu a ukáže jej, čo treba urobiť. Muž je vo Stvorení preto, aby prijímajúc Božiu Silu od ženy, s usmernením čo má robiť, ju použil na ďalšiu výstavbu Stvorenia a hľadal spôsob, ako to, čo hovorí žena uskutočniť. Súčasne má ženu podporovať a ochraňovať svojím hrubším mužským princípom, lebo je nežnejšia, krehkejšia a jemnejšia, aby sa mohla pokojne sústrediť na svoju úlohu. Muž je v ľudovej múdrosti pripodobnený k hlave, ktorá má porozmýšľať, ako urobiť to, čo mu žena (krk) ukázala.

Hypotalamus ovláda prácu pohlavných orgánov pomocou tyrkysového vyžarovania Škorpióna. Ak človek žije tak, ako ho nabáda Ovsynič, jeho pohlavné orgány produkujú pri správnej funkcii dôležité hormóny, čo v živote znamená, že u žien Estrogén zabezpečuje krásne oblé ženské tvary, čistú pokožku, zdravé kosti a srdce, vylaďuje ženský reprodukčný systém, správne riadi priebeh dozrievania vajíčok a obnovenie sliznice maternice, priaznivo ovplyvňuje kľúčové funkcie mozgu ako pozornosť, verbálnu, priestorovú a krátkodobú pamäť. Druhý dôležitý hormón Progesterón zabezpečuje, aby sa na sliznici maternice mohlo ujať oplodnené vajíčko. U mužov Testosterón formuje svalstvo, pričiňuje sa pod celotelovú distribúciu ochlpenia, i tvorbu a udržiavanie zdravej štruktúry kostí, prispieva k tvorbe červených krviniek a k následnému transportu kyslíka v krvi, dodáva energiu, zabezpečuje duševnú rovnováhu, posilňuje intenzitu pamäti, koncentráciu, orientáciu a koordináciu, udržuje potenciu a zabezpečuje správnu produkciu spermií. Pohlavné orgány svojou činnosťou pomáhajú celému nášmu organizmu a zabezpečujú jeho reprodukciu.

Ale ak človek neprecítil pôsobenie Božích Zákonov – to, že v živote neexistujú náhody a nepoužíva vedome svoj duchovný princíp – ženský, alebo mužský, tak spätné účinky z jeho siatí začnú zaťažovať jeho pohlavné orgány. Ak človek tyrkysovú energiu nezvláda (muž je hrubý a žena nie je jemná), zosilňuje jej účinok a núti tým pohlavné orgány pracovať na 150%, tak sa tieto orgány „unavia” a chorľavejú. V duchovných príčinách chorôb sa hovorí, že pohlavie symbolizuje naše ženské alebo mužské postoje v živote. V astromedicíne sa hovorí, že pohlavie ovláda Škorpión. Ak človek nepočúva Znamenie Ovsyniča, valí sa na neho množstvo chorôb.

Čím silnejšie odmieta človek používať v dennodennosti Božie zákony, svoj ženský alebo mužský duchovný princíp, tým viac konfliktov pribúda v jeho živote, a tým silnejšie pôsobí zápal pohlavných orgánov.

U fyziologického praváka (ak je pravý palec nad ľavým pri prirodzene zopnutých rukách) na vonkajší nesprávny principiálny duchovný postoj upozorňuje ženy pravý vaječník a mužov pravý semenník a na vnútorný nesprávny postoj ženy ľavý vaječník a mužov ľavý semenník, u fyziologického ľaváka (ak je ľavý palec nad pravým pri prirodzene zopnutých rukách)  je to naopak.

Ak duša človeka dlhšiu dobu plače nad svojimi ženskými, či mužskými postojmi, vznikne cysta na pohlavných orgánoch, ak človek postaví nesprávne ženské, či mužské postoje nadovšetko – väčšinu dňa sa nimi netvorivo zaoberá, rastie mu nádor na pohlavných orgánoch.

U žien problémy s vaječníkmi poukazujú na neochotu byť dobrou vílou, alebo na konflikt: „prečo zase mám ja byť tá dobrá“. Problémy s maternicou poukazujú na konflikt smerom k podstate materstva v rôznych podobách: „...načo som to dieťa mala, keď je také nevďačné..., ...prečo práve ja nemôžem mať dieťa..., ...bude všetko v poriadku, bude sa o nás muž starať...“. Problémy s výtokom poukazujú na konflikt s mužským princípom – manželom, otcom, synom, šéfom, či iným mužom a problémy s krčkom maternice na dlhodobý, alebo intenzívny konflikt s konkrétnym mužom.

U mužov problémy so semenníkmi poukazujú na vedomú netvorivosť – „nedá sa“, alebo silne obmedzenú možnosť svojej mužskej tvorivosti, s čím je muž v konflikte. Slabé spermie poukazujú na nedostatok tvorivosti – muž veľmi často hľadá dôvody, prečo sa niečo nedá. Ak sa muž hrubo správa k ženám, deťom, slabším, či starším ľuďom, má problémy s prostatou. Je to problém u väčšiny mužov a odzrkadľuje dnešnú patriarchálnu spoločnosť, ktorá nepozná – či neuznáva skutočnú ženskosť a berie ju len ako milé domáce zvieratko určené na zabezpečenie domácnosti, detí a procesov s tým súvisiacich. Muž so zväčšenou prostatou prestáva byť mužom – ochabuje jeho potencia, alebo sa vytratí úplne, pretože v živote prestal byť mužom – džentlmenom – rytierom – bohatierom – chlapom na správnom mieste.

Pomenované konkrétne zdravotné problémy sú pre inšpiráciu, kde hľadať ich príčiny. Ak chceme predísť týmto ochoreniam, musíme si uvedomiť, že vedomé používanie Božích zákonov na zlepšenie nášho dennodenného života a správne ženské a mužské postoje sú jediným osvedčeným spôsobom k posilneniu správnej činnosti našich pohlavných orgánov. V samotnom pohlavnom styku ženy a muža ide o kumuláciu tvorivých síl, čo je iba v prípade, keď obaja chcú urobiť radosť tomu druhému. Podstatnou súčasťou intimity sú dennodenné pohľady, ktoré si vymieňajú, tóny hlasov, ktorými na seba prehovárajú, dotyky – pohladenia – pomojkania... Z toho potom pramení skutočné čisté intímne zblíženie, v ktorom si navzájom sily vymieňajú a v kolobehu zosilňujú ich účinok. Ich vzájomný postoj je: „V túžbe ku Svetlu chcem byť doplnením mužskému princípu!“ a „V túžbe ku Svetlu chcem byť doplnením ženskému princípu!“

Ak jeden, alebo druhý, alebo obaja partneri chcú mať intímne potešenie pre seba – sú žiadostiví, alebo ak dochádza k intimite samého so sebou, tvorivé sily sa vybijú a cítia sa po vyvrcholení bez síl, prípadne ich oslabujú výčitky, pocit poníženia.

Aj v Desatore sa poukazuje na žiadostivosť: „Muž, nebudeš žiadostivý ženy!“ Všimnime si, že tam nie je: „Žena, nebudeš žiadostivá muža!“ To, že väčšinou muži majú so žiadostivosťou problém v každodennej realite je žiaľ vidieť. Neznamená to však, že intimita je sama o sebe zlá, či dokonca hriešna. Smerodajný je prístup človeka k intimite.

Sú kňazi, ktorí dávajú za konkrétnu intímnu polohu pokánie! Vzniká tým dojem, že intimita je hriešna. Je to extrém, ktorý je opakom iného nesprávneho postoja – bezbrehého sexuálneho užívania si. Vytvára to dojem, že toto je zmysel života.

Skutočný kňaz nabáda partnerov ku vzájomnému dávaniu a usmerňuje ich, aby pri konkrétnych psychických, či zdravotných problémoch uprednostnili na určitý čas konkrétnu intímnu polohu. V Akupunktúre, či Akupresúre sa stimulujú konkrétne body na našom tele za účelom vyzdravenia na duši, či na tele. Týmito bodmi je posiate celé telo, no na rukách, nohách a ušiach je ich zoskupené väčšie množstvo. Najviac takýchto bodov je však na pohlavných orgánoch ženy a muža, a preto styk v určitej polohe, pod určitým uhlom stimuluje oboch k liečeniu. Nie nadarmo sa hovorí, že milujúci sa partneri sú si navzájom najväčšími liečiteľmi.

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Ovsyniča, zabezpečujeme si tým dostatok čistého tyrkysového vyžarovania znamenia Škorpión a ovplyvňujeme tým správnu činnosť tyrkysovej čakry (od krku dopredu), tyrkysového meridiánu (dráhy troch ohrievačov) a udržujeme zdravie a správnu činnosť pohlavných orgánov.

Pri ochoreniach pohlavných orgánov z prebytku tyrkysového vyžarovania máme väčšinou súčasne málo doplnkového svetločerveného vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme svetločerveným svetlom, alebo sa pozeráme na svetločervenú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na seba oblečieme biele tričko a naň tyrkysové tričko. Fyzikálne tým odrážame od seba tyrkysové vyžarovanie a kumulujeme v organizme svetločervené vyžarovanie. Pri ochoreniach pohlavných orgánov z nedostatku tyrkysového vyžarovania máme väčšinou súčasne veľa doplnkového svetločerveného vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme tyrkysovým svetlom, alebo sa pozeráme na tyrkysovú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na seba oblečieme biele tričko a naň svetločervené tričko. Fyzikálne tým odrážame od seba svetločervené vyžarovanie a kumulujeme v organizme tyrkysové vyžarovanie. V komunizme nosili chlapi svetločervené trenky, čo nesmierne podporovalo ich potenciu a tlmilo zväčšovanie prostaty. Z pudu sebazáchrany uprednostňujú svetločervenú farbu oblečenia i prostitútky, nakoľko sexom bez lásky oslabujú svoje pohlavie a predčasne by zomreli na nedostatok tyrkysového vyžarovania.

V prvej polovici znamenia Škorpión od 23.10.2016 do 7.11.2016 spolupôsobia s Bytosťou Ovsynič ešte Bytosti Biesidič a Gorič. V druhej polovici znamenia Škorpión od 7.11.2016 do 21.11.2016 Bytosti Snezič a Stradič. Biesidič hovorí človeku: „Človeče, zahĺb sa na okamih nad svojimi skutkami! Do hĺbky precíť, čo si urobil dobre, a čo si mohol lepšie spraviť! Pozor však, aby si nezotrvával dlho v zahlbovaní! Vcíť sa, zvažuj a presne si pomenuj, čo môžeš vo svojom chcení, myslení, reči a konaní ešte vylepšiť! Chvíľkovo sa zahĺb, len na prítomný okamih, potom upusti od hĺbania a čiň! Beseduj s blížnymi o svojich prežitiach, aby ste sa vzájomne obohacovali!“, Gorič hovorí: „Človeče, tvoja viera nech je pevná ako skala, aby sa ti mohla stať presvedčením! Staň sa pevnou horou prežití, ktorá je blahodárnou inšpiráciou pre iných ľudí! V pokore zastaň pred horou prežití iných ľudských duchov, ľudí z iných kultúr i ľudí z iných svetov, potom v duchu vystúp na ich horu prežití, aby si z nej mohol čerpať rady i poučenie do svojho života!“, Snezič hovorí: „Človeče, nastáva obdobie pokoja a pokory! Vnútorne sa očisti, buď ako biely sneh! Nech tvoja dlaň rozsieva vločky čistých a krásnych prežití, jedinečných ako sú vločky snehu! Nech tvoje prežitia a skúsenosti naplnené čistotou sa sypú na ľudských duchov vo Stvorení, ako sa sype sneh z oblohy! Rozsievaj čistotu, naplň ňou celý svoj život! Žena, v tomto dianí buď mužom príkladom ako Strážkyňa čistej túžby ku Svetlu!“, Stradič hovorí: „Človeče, keď máš plný pohár, musíš ho vyliať, aby si si mohol znovu nabrať! Nebuď na nič pozemsky viazaný! Musíš vedieť niečo stratiť bez toho, aby si sa nahor díval s výčitkou! Ži v rovnováhe citu a rozumu a neviaž sa na nič, čo máš, neviaž sa na minulosť, ani na budúcnosť, ale ži v prítomnosti! Buď voľný, ako orol žijúci v Zákonoch! Urob si miesto pre nové veci, oprosti sa od starých, aby si mohol prijať nové! Abrahám bol pripravený stratiť i svojho syna... Nauč sa strádať! Ak si myslíš, že si stratil, určite niečo získaš! Ak strádaš, je určite dôvod, prečo strádaš! V tvojom živote je ti často brané, lebo niečo iné je dôležité a potrebné, aby si získal k vývoju svojho ducha!“

V polovici znamenia Škorpión dáva Snezič praktickú radu, aby sme sa pripravili na prvý sneh a niekde i na väčšie množstvo snehu. O ďalších Bytostiach znamenia Strelec si pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "JESEŇ", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Váhy a Škorpión.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2