10 07 04 Bytosti prírody

Zernic Zernič a spolupôsobiace Bytosti prírody

Juraj SitárZernič učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Silu do dennodenného života. 22.9.2016 o 16:12 letného času (SELČ) preberá „Vladárske žezlo“ a hovorí k ľudskému duchu: „Človeče, zo siatí svojho ducha zozbieraj plody prežití! Utrieď ich podľa toho, kde si príkladom, a kde ešte nie! Maj ochotu podeliť sa s ostatnými, poraď im zo svojich prežití, aby aj oni dozrievali! Všetci ste súčasťou veľkého celku, každý jeden je dôležitý, ale všetci máte pôsobiť spoločne ako hviezdy na nebi!“

V prvej polovici znamenia Váh od 23.9.2016 do 7.10.2016 spolupôsobia s Bytosťou Zernič ešte Bytosti Gribič a Berezič. V druhej polovici znamenia Váh od 7.10.2016 do 23.10.2016 Bytosti Lovič a Zelinič.

 

Obdobie Gribiča.

 

Gribič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, tvoje prežitia sú ako rozkrájaný hríb na malé tenké čiastočky a všetky pohromade tvoria kopec skúseností! Dávajte všetci svoje prežitia na spoločný kopec skúseností, aby ste všetci z neho mohli čerpať rady a inšpirácie na svoje nevyriešené otázky! Ženy, upevňujte a posilňujte svoju čistotu! Muži, uvedomujte si svoju zodpovednosť! Vaše spolupôsobenie nech je v čistote! Vaša čistota má vykuknúť ako biely hríb zo zeme!“

Gribič - v tomto období prechádzame z letnej energie horúca do jesennej energie vlhka. V prírode, najmä keď nastúpi Gribič aj na Mesiaci, sa začína skutočná sezóna hríbov. Gribič (Hríbič) vyzýva, aby sme nazbieranú úrodu duchovných žatiev pretriedili a podelili sa s ňou tak, ako to robí hubár.

Ten chodí po lese a zbiera hríby. Potom príde k chalúpke, všetko vysype na jednu kopu a začne triediť. Napriek nadšeniu z nájdených húb i napriek skúsenostiam sa mohlo stať, že sa medzi jedlé hríby dostalo to, čo tam nepatrí a on sa chce s blízkymi podeliť len so zdravými hríbmi. Jeden druh hríbov duchovne symbolizuje jeden druh problémov – problém medzi mužom a ženou, medzi dieťaťom a rodičom, v práci... Teda určité množstvo druhov hríbov znamená určité množstvo druhov problémov.

Keď jeden hríb rozkrájame na pásiky, aby sme ho mohli usušiť, dostaneme rôzne tvary odrezkov, symbolizujúce rôzne pohľady na problém medzi mužom a ženou, medzi dieťaťom a rodičom, v práci... Menší hríb toho istého druhu menší problém, väčší hríb, väčší problém, pričom každý problém potrebuje riešenie. Ak z nášho pohľadu niečo konkrétne vyriešime napr. vo vzťahu medzi mužom a ženou, tak na spoločnú kopu máme prispieť týmto riešením a uvedomiť si, že je to iba „jediný pásik z celého hríba“. Takto, keď každý pridáva riešenia problémov zo svojho pohľadu na spoločnú kopu riešení problémov, táto kopa rastie, ako kopa hubárových nakrájaných hríbov, aby každý mohol načrieť a nájsť riešenie na svoj problém.

Všetci máme starostlivo hľadať riešenia problémov ako hubár hríby v lese. V jeden deň ide do hory a nič... A na druhý deň, zrazu na tom istom mieste akoby z ničoho nič hríbik – riešenie. Kto hľadá, nájde riešenie a túto žatvu – túto skúsenosť dá na spoločnú kôpku, aby každý kto potrebuje pomôcť niečo vyriešiť, mohol do tejto kôpky načrieť a nemusel hľadať – objavovať už nájdené. Svoju skúsenosť prinesiem do spoločnej sýpky a už je tam to riešenie k požehnaniu všetkých, ktoré tam pred chvíľou ešte nebolo.

 

Obdobie Bereziča.


Berezič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, očisti žatvu svojho ducha od nánosov, od nepekného, čo si zlé urobil, alebo nedorobil! Pamätaj, že aj z negatívneho prežitia môžeš dať radu, ako výstrahu, čoho sa majú ľudia vyvarovať, hoc sám nie si príkladom ako riešiť problém, ktorý si nezvládol! Svoje telo vyčisti pred zimou brezou a svoj domov brezovou metlou!“

Berezič nás vyzýva k očiste – k všeobecnému očisteniu špinavých „nánosov“, ktoré sa zachytili na našej duši – k vytriedeniu a vyriešeniu citových problémov.

Zdravotný stav obličiek je úzko previazaný so stavom riešení citových problémov. Ak sú obličky „zaťažené“ nedoriešenými citovými problémami, sú citlivejšie na prechladnutie. V tomto období stačí malé chladné ofúknutie a ak máme citový problém, tak dostaneme nádchu. Aby nádcha neprešla do chrípky, je potrebné čistiť dušu aj telo.

Jesenná očista, ku ktorej nás Berezič vyzýva je však úplne iného druhu ako očista jarná. Pri jesennom čistení máme nachystať dušu i telo na tuhú zimu. Riešením citových problémov pomáhame blížnym a v spätnom účinku k nám bude prúdiť od blížnych pomoc, ak ju budeme v tuhej zime potrebovať. Znamenie Váhy ovláda obličky a ich očista je v tomto období po fyzickej stránke na prvom mieste. Využitie brezy rôznymi spôsobmi je tu nenahraditeľné.

Na tento účel vysádzali naši predkovia posvätné brezové háje, v ktorých sa prechádzali, aj keď samozrejme ich hlavný účel spočíval vo vytvorení prírodného chrámu, v ktorom mal človek v čistote svojej duše predstupovať pred trón Najvyššieho Triglava.

Vyžarovanie vetvičiek brezy je také silné, že keď ňou naši predkovia prechádzali okolo svojho tela – po svojej žive – aure, nádherne ju tým čistili – dolaďovali, a tak sa liečili na tele i na duši. Ovievanie brezovým vejárom, alebo pošibanie tela k jeho lepšiemu prekrveniu pri kúpeľoch malo len druhoradý účinok. Samotné listy z brezy výrazne čistia obličky a popíjanie brezového čaju v tomto období chystá telo na zimu – list brezy je súčasťou i dnešných urologických čajov. Aj svoje svetlice – izby chystali na zimu tým, že ich vyčistili – vyriadili brezovou metlou.

Fyzická príprava na zimu je len čriepkom a nedá sa odtrhnúť od duchovnej prípravy na zimu, ale má byť súčasťou duchovnej prípravy. To znamená, že na udržanie zdravia nestačí len kúra brezou, ale treba sa hlavne riadiť znamením, ktoré nám konkrétny bytostný – konkrétna prírodná bytosť – ako „poštár“ Najvyššieho Triglava dáva.

Naši predkovia liečili obličky vopred, ešte pred prípadnou chorobou, pretože sa zaoberali duchovnými príčinami zdravia. Preventívne posilňovali príčinu zdravia, aby nemuseli liečiť príčinu choroby.

Posilňovať príčinu zdravia znamená, že naši predkovia počas celého ročného kolobehu v konkrétnom znamení riešili a robili to, čo bolo treba robiť, to k čomu ich vyzývali konkrétni bytostní. Riadenie sa podľa ich dvanástich znamení znamená rozvíjanie dvanástich základných duchovných vlastností a udržovanie dvanástich základných duševných a telesných systémov a  v správnej činnosti. Konkrétne žiarenia bytostných sú samozrejme úzko previazané s konkrétnymi sústavami orgánov.

Teda v praktickom príklade, aby nemuseli mať naši predkovia choré obličky, snažili sa podľa rady Gribiča odovzdávať si skúsenosti a rady ako riešiť citové problémy. Človek, ktorý dostal radu k riešeniu problému, sa už dopredu, doslova tešil, ako daný problém vyrieši, a už hneď vtedy sa začali jeho obličky uvoľňovať až tak, že nakoniec neochoreli. Samozrejme za predpokladu, že získanú radu naozaj použil na vyriešenie svojho citového problému. Ide tu o proces zabezpečenia zdravia zhora nadol.

Dnes sa málokto zaoberá duchovnými príčinami zdravia, čo je na škodu. Preto ku pomoci, aby sme nezahynuli v duchovnej biede, prichádza choroba, aby upozornila, že niekde nastala chyba, pretože chýba duchovná príčina zdravia. Ak sa nezaoberáme tým, čo chýba, pretrváva duchovná príčina choroby, a tak po čisto materialistickom vyliečení sa choroba vracia – nastáva jej recidíva – choroba sa stáva chronickou.

 

Obdobie Loviča.

 

Lovič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, konkrétne plody ducha, ktoré si ulovil, daj do sýpky! Všetky svoje skutky - chcenie, myslenie, reč a konanie si zhromažďuj! Buď dôsledný v tom, čo robíš! Zalov vo svojej živej pamäti a daj do sýpky všetko, čo môže tebe i iným pomôcť! Dôsledne priprav svojho ducha na zimu, ako zviera dôsledne nahodí svoj zimný kožuch! Pozri, či žiješ tak, ako si si predsavzal, či splňuješ to, čo si sľúbil!"

Lovič - smerom k prírode, vyzýva k zodpovednosti nielen ľudí, ale aj zvieratá: „Ide zima, nachystajte sa!“ Zvieratá „nahodia“ zimnú srsť. Naši predkovia nemali vetrovky, a keď im bolo zima, tak v tomto období ulovili divú zver, alebo získali kožuch z chovanej ovce, či barana. Na získanie dobrého kožuchu využili toto obdobie, pretože práve v ňom „nahodili“ zvieratá bohatú srsť. Takáto kožušina však nie je hustejšia len fyzicky, ale ona má úplne iné vyžarovanie – energetické vlastnosti, ako srsť letná.

Ľudských duchov Lovič taktiež vyzýva k zodpovednosti, ale z iného pohľadu: „Človeče, zalov riadne v pamäti, či nejaký „hríbik“ nezostal zabudnutý vo vrecku!“ Niečo, čo by niekomu obrovským spôsobom pomohlo a ty by si to v tej nezodpovednosti nedal na spoločnú kôpku. Keď to takto spraví každý, všetci budú môcť zo sýpky čerpať oveľa viac.

Teda nejde len o to, dať do spoločnej sýpky hotové riešenie každého vyriešeného problému či prežitej skúsenosti, ale i tie riešenia, ktoré sme ešte neuskutočnili, ale ku ktorým nám prišla inšpirácia po predchádzajúcom „hutnení“ v mlčaní len v myšlienkach (spôsob riešenia, báseň, symfónia, vynález...). Máme zaloviť vo všetkom našom myslení, reči i konaní, aby v spoločnej sýpke nič nechýbalo pre blížnych a v spätnom účinku i pre nás...

 

Obdobie Zeliniča.

 

Zelinič dáva ľudskému duchu Znamenie: „Človeče, maj radosť z toho, čo si urobil dobre, prichádza ti odmena za dobré skutky! Radosť je to jemné z transformovaných skutkov, nevracaj sa a nelipni na niečom hmotnom! Hmota nie je trvácna, ale tvoje prežitia áno, tie si ponechaj! Aj v prírode je transformácia zelene, hrubé sa rozpadá a jemné žiarenie uniká, aby v novom kolobehu znovu podporilo vývoj! Neviaž sa na svoju minulosť, prežívaj prítomný okamih, raduj sa z neho! Dostávaš odmenu za všetko, čo si zhromažďoval, precíť, čo si činil! Maj dôveru v spravodlivé prežívanie prítomnosti! Často sa nechceš niečoho vzdať a o pol roka ďakuješ, že ti to bolo zobraté! Čo ti život prináša zober tak, ako to prichádza a nesťažuj sa!“

Zelinič - ak aj dáme na Lovičovu výzvu všetko užitočné na spoločnú kopu, stále to nie je všetko. Zelinič od nás vyžaduje ešte niečo navyše.

Zeleň v prírode zoschýna, zo všetkého mizne zelená farba. Zeleň sa energeticky transformuje, akoby niekde odchádzala, aby zas na jar mohla prísť. Zelinič smerom k prírode vyzýva k premeneniu snahy na vyššiu úroveň, k transformácii.

Kapusta – po česky i staroslovensky zelí – naložená v sude, stratí farbu počas kvasného procesu, ale to nevadí, lebo vieme, že na zimu máme nachystaných veľa vitamínov. Všetko, čo chemicky obsahovala zelená kapusta, sa transformovalo do vyššej jemnejšej energetickej zložky podľa zákona zachovania energie. A to, čo sa v nej už fyzicky nenachádza, je po transformácii prítomné vôkol nej. Keď ju zjeme, tak spolu s ňou jeme aj tú transformovanú jemnejšiu zložku. Týmto fyzikálnym procesom dokážeme „uskladniť zeleň“ na celú zimu.

K akej transformácii vyzýva Zelinič ľudského ducha? K transformácii obsahu spoločnej sýpky skúseností!

Ide o transformáciu postoja ku pásikom hríbika, ktoré som priniesol „Ja“. Vyzýva nás, aby sme sa neviazali na to, čo som pre koho „Ja“ spravil: „Ja som 14.7. 2007 spravil pre Karola toto a za to si zaslúžim toto ocenenie!“ Nemáme sa viazať na minulosť, na to, čo kto kedy pre koho, či proti komu urobil. Máme dbať, aby sme do tej sýpky vkladali len extrakt, len to riešenie samotné, očistené od našej pýchy, že toto som „Ja“ pre ostatných vyriešil. Máme pre ostatných poskytovať už len čistý extrakt radosti, že týmto spôsobom sa dá takýto problém s takouto radosťou k takémuto zdarnému koncu vyriešiť. Podobne ako pri jedení transformovanej kapusty nerozmýšľame, že túto kapustu vypestoval sused, postrúhala sestra, soľ dala mama... Kapustu jeme pre vitamíny, ktoré obsahuje, aby sme v zime nezahynuli tak, ako radu používame pre radosť, ktorú prináša nad vyriešeným problémom, aby sme nezahynuli v duchovnej zime.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "JESEŇ", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Váhy a Škorpión.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2