10 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Zernic Zernič - Znamenie Váhy

Juraj Sitár

 

Velesova kniha je najznámejší dochovaný, i keď spochybňovaný, zdroj našej histórie a kultúry, ktorý opisuje naše korene 20 000 rokov dozadu. 16 000 rokov veľmi stručne a 4000 rokov podrobne. Na začiatku knihy je krátka modlitba Velebenie Triglava, ktorá predstavuje skrátené Svätoruské Védy. Túto modlitbu sme rozpracovali do hlbšieho pochopenia ako Nové Védy Slovenov v diele Koledov Dar Slovenom.

Pomenujeme si jednu dôležitú pasáž vo Velebení Triglava: „Tí dvaja jestvujú odtrhnutí v Sverzi, a obapólni i Belobog i Cernbog sa perú a tých i Svarog udržiava, kým obaja oni Svetlu nebudú navrátení.“

Znamená to, že Belobog i Cernbog, pôvodom zo svetlých úrovní nad hmotnosťami, sú „pracovne“ v Sverzi – v „tuhej“ úrovni Stvorenia – vo Svete, kde vykonávajú svoju „prácu“, pridelenú im Svarogom, až kým ich nepovolá späť ku Svetlu.

Slovo „obapólni“ znamená, že Belobog a Cernbog predstavujú dve dvojice spolupôsobení ženského a mužského princípu. „Belobog i Cernbog sa perú...“ sa symbolicky kreslí ako znak Jin-Jang, alebo ako dvaja Draci v kruhu, ktorí sa hryzú vzájomne do chvostov, vo farbách bledomodrý, alebo biely hore a tmavomodrý, alebo čierny dole. Pozor, ich boj nepredstavuje dobro a zlo vo Stvorení, ktoré udržuje Stvoriteľ v rovnováhe. Ich „boj“ – striedanie noci a dňa v malom, Zimného Slnovratu a Letného Slnovratu vo väčšom... je veľmi dôležité pre vývojový proces ľudského ducha. Človek na Zemi je nútený zmenou prírodných podmienok namáhať sa, prekonávať prekážky, čím rastie jeho tvorivosť a vraďovaním sa do odpozeraných Zákonov prebieha jeho duchovný vývoj. Ak sa o tento vývoj snaží, tak v noci, počas spánku, odchádza ľudský duch na Onen svet – do Jemnohmotnosti – do jemnejšej hmotnosti, svetlejšej hmotnosti, alebo belšej hmotnosti, čo má na starosti Belobog. Začína sa belší deň ľudského ducha v hmotnostiach – Jemnohmotný deň, kedy má prijať duchovné inšpirácie do nasledujúceho Hrubohmotného dňa. Nad ránom prichádza ľudský duch späť do fyzického telíčka – do Hrubohmotnosti – do hrubšej hmotnosti, tmavšej hmotnosti, alebo cernšej hmotnosti, čo má na starosti Cernbog. Začína sa cernší deň ľudského ducha v hmotnostiach – Hrubohmotný deň, kedy má duchovné inšpirácie prijaté v Jemnohmotnom dni premeniť v Hrubohmotnom dni v čin pomocou sily Cernboga a podielať sa tak na budovaní Pozemského raja.

Na Jesennú Rovnodennosť máme rovnakú dĺžku noci a dňa – sily Beloboga a Cernboga sú na okamih vyrovnané. Začiatkom Jesene je Zem pred naším Slnkom v smere jeho ľavotočivého pohybu okolo jadra našej Galaxie. V tomto období môžeme najintenzívnejšie čerpať inšpirácie a skúsenosti od iných ľudských duchov, vyvíjajúcich sa v iných Slnečných sústavách v našom Ramene Orión našej Galaxie, nakoľko ich Slnečné sústavy sú v pohybe pred našou Slnečnou sústavou v ľavotočivom smere krúženia našej Galaxie a ich prežitia a skúsenosti v podobe žiarení dopadajú priamo na nás. Toto dianie je na Zemi možné najintenzívnejšie vnímať na Jesennú rovnodennosť 22.9.2016.

Zodiak-drak Zodiak
   

 

Dňa 22.9.2016 vstupujeme do štvrtého zo šiestich ročných období podľa kalendára našich predkov. Letenic odovzdáva „žezlo“ Radegastovi, ktorý svojou silou prináša Jeseň a energiu vlhka. „Vládne“ Bytostiam Zernič – znamenie Váhy a Ovsynič – znamenie Škorpión. Nastáva prvý zlom k studeným energiám, v ktorom býva prvá „chrípková vlna“. Dvomi týždňami pitia lipového čaju (ešte pred Jesennou rovnodennosťou) zabezpečíme schladenie energií nášho organizmu, aby sme vykrývali teplotný rozdiel medzi letnou energiou horúca a jesennou energiou vlhka. Súčasne zvýšenou konzumáciou rýb zabezpečíme dostatok minerálnych látok, aby sme posilnili obranyschopnosť nášho tela pred začínajúcou Jeseňou.

Vodcovská bytosť Radegast dáva ľudskému duchu Znamenie:
„Človeče, dávaj rady hosťom! To, čo vieš, čo si zažil, nenechávaj si len pre seba, ale posúvaj to ďalej! Si hosť vo Stvorení a to, čo prežiješ, z čoho máš skúsenosť, dávaj ďalej ako radu ostatným hosťom vždy správnym spôsobom, aby z toho ľudia mali prospech!“

Prvú polovicu ročného obdobia Jeseň od 22.9.2016 do 23.10.2016 má na starosti Zernič – vládca Znamenia Váhy. 22.9.2016 vstupuje naša planéta Zem do zeleného vyžarovania znamenia Váhy. Bytosť Zodiaku – jedna z 12 oduševnelých Bytostí vĺn Svetla, ktorú naši predkovia pomenovali Zernič, dáva impulz ku vzniku tohto znamenia a je jeho skutočným Vládcom. Zernič učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Silu do dennodenného života, prináša od Najvyššieho Triglava list a hovorí k ľudskému duchu:
„Človeče, zo siatí svojho ducha zozbieraj plody prežití! Utrieď ich podľa toho, kde si príkladom, a kde ešte nie! Maj ochotu podeliť sa s ostatnými, poraď im zo svojich prežití, aby aj oni dozrievali! Všetci ste súčasťou veľkého celku, každý jeden je dôležitý, ale všetci máte pôsobiť spoločne ako hviezdy na nebi!“

Ak chceme vždy správne pomáhať sebe i ostatným ľuďom, musíme sa naučiť správne si utriediť naše prežitia a uvedomiť si, že prichádzajú na základe zákona akcie a reakcie – sú žatvami za naše predchádzajúce sejby v chcení, myslení, reči a konaní. To, čo sa nám v živote podarilo, máme dať na jednu misku váh a inšpirovať tým seba i ostatných k ďalšiemu požehnanému používaniu tejto skúsenosti a najmä k ďalšiemu siatiu toho, čo tejto žatve predchádzalo. Za to, čo sa nám nepodarilo sa nemáme bičovať, ale máme to dať na druhú misku váh a vystríhať seba i ostatných, aby sme už nesiali to, čo nám túto neblahú skúsenosť prinieslo.

Ak si človek netriedi takto svoje prežitia a navonok, alebo vo svojom duchu si sťažuje na to, aký má ťažký život – ťažké citové prežívanie: „Prečo mu to tá dcéra, ten syn, matka, otec, babka, dedko, manželka, manžel, kamarátka, kamarát...“ urobil (urobili) a tieto prežitia si neustále bezradne premieta pred očami, tak tieto hromadiace sa nezatriedené a  nevyriešené citové problémy začnú zaťažovať urologický systém – najmä obličky.

Hypotalamus ovláda prácu urologického systému pomocou zeleného vyžarovania Váh. Urologický systém, pomáhajúci odľahčovať náš organizmus od kyslosti, je postihnutý, nakoľko človek  túto energiu nezvláda, zosilňuje jej účinok a núti tým tento systém pracovať na 150%, čím sa urologický systém “unaví” a chorľavie. Preto sa v duchovných príčinách chorôb hovorí, že obličky symbolizujú citové prežívania a v astromedicíne, že obličky ovládajú Váhy. Človek nepočúval Znamenie Zerniča a ochorel.

Ak má človek „kyslosť zo života“, zadržiava vo svojom tele prebytočné kyseliny, ktoré by inak urologický systém vylúčil. PH organizmu sa zhoršuje a negatívne ovplyvňuje celý organizmus, no najmä obličky. Čím viac človek odmieta možnosť utriediť si pomocou Božích zákonov svoje prežitia, tým viac sa s citovými prežitiami dostáva do konfliktu, a tým silnejšie pôsobí zápal obličiek. U fyziologického praváka (ak je pravý palec nad ľavým pri prirodzene zopnutých rukách) na vonkajší citový konflikt upozorňuje pravá oblička a na vnútorný ľavá, u fyziologického ľaváka (ak je ľavý palec nad pravým pri prirodzene zopnutých rukách)  je to naopak. Ak človek nejaký citový konflikt nechce riešiť a odsunie ho stranou, kyslosť organizmu sa doslova skryštalizuje v jeho obličkách do formy kameňa.

Ak duša človeka dlhšiu dobu plače nad nejakým citovým konfliktom, vznikne cysta na obličke, ak človek postaví prežívanie nejakého citového konfliktu nadovšetko – nepretržite sa ním netvorivo zaoberá, rastie mu nádor na obličke. Môže sa dlhodobo sužovať, strachovať, v čom zohrávajú úlohu ešte rôzne iné okolnosti.

Ak chce človek veľmi rýchlo striasť zo seba citové prežívanie, alebo ho hneď vyriešiť nie svojou zmenou, ale zmenou okolia, zosilní sa „vnútroobličkový tlak“, ktorý bolestne vyžaruje pozdĺž celej chrbtice - vysunie konkrétnu platničku, ktorá potom tlačí na nervový systém, ten sa zapáli a spôsobí bolesť. Väčšinou je tlak v krížovej oblasti – keď sa nám zdá ťažký „náš kríž“, alebo v krčnej chrbtici – keď sa zameriame v živote len na zlé prežitia a nechceme vidieť tie dobré. Vnútroobličkový tlak môže pôsobiť bolestivo i do nôh – poukazuje na nesprávny postoj k prežitiam, alebo do hlavy a spôsobí migrénu – tu upozorňuje, že hlava sa ulieva a nechce hľadať riešenie citových problémov zmenou seba samého. Aj šedý očný zákal je z tohto tlaku, keď napriek upozorneniam nechceme vidieť, že si citové problémy spôsobujeme sami svojimi bezcitnými sejbami.

Ak chceme predísť týmto ochoreniam, musíme si uvedomiť, že Božie zákony sú v Láske dané do Stvorenia, aby každému tvorovi dali silu, keď na ne dbá, alebo sa mu celou silou postavili do cesty, keď na ne nedbá a pomohli mu k obratu k dobrému. Božie zákony nám pomocou spätných účinkov zvestujú čo máme zúročiť a v čom sa máme zmeniť.

Keď je matka zúfalá z toho, že jej dospievajúca dcéra ju klame, že je pred ňou uzavretá, alebo drzá, prelietavá..., tak ťažko nesie toto citové prežívanie na svojich obličkách. Nechce však vidieť, že i ona vo svojom dospievaní zrnkami klamala svoju mamu, alebo iné veci jej vystrájala a mama bola vtedy zúfalá a za roky jej z tých niekdajších zrniek vyrástli veľké klasy. Ak si to uvedomí a povie sebe: „Fuj, to takto som privádzala do zúfalstva svoju mamu, to už nikdy nechcem a budem vystríhať pred takouto sejbou i svoje dieťa.“ Prestane sa sužovať, že je dcéra drzá a upozorní ju, že ak nechce mať drzú dcéru, nech sa začne veľmi rýchlo snažiť byť dobrou dcérou. Pri takomto riešení citových problémov môže dokonca načerpať mnoho síl.

Sú však aj prípady, kedy nie je energia urologického systému zosilnená, ale zoslabená – obličky nemajú silu ďalej pracovať. Sú to doslova bezradní ľudia, často utrápení, ktorí nemajú silu žiť – nemajú silu čeliť citovým problémom, nevedia si rady, napriek najlepšej snahe ako riešiť citové problémy. Majú pocit, že v živote zlyhali, a preto im zlyhávajú obličky.

Časté zápaly močového mechúra sú opäť zo zosilnenej energie Váh, pričom takýto človek býva väčšinou v konflikte s tým „čo z neho vychádza“ – ako sa správa, keď i pri najväčšej snahe spraví znovu niečo zlé. Ak plače nad sebou, na močovom mechúre sa objaví cysta, ak sa začne nepretržite zaoberať tým, aký je zlý, aj keď sa snaží, dáva podnet k nádorovému ochoreniu močového mechúra.

Pomenované konkrétne zdravotné problémy sú pre inšpiráciu, kde hľadať ich príčiny. Avšak riešenie urologických problémov spočíva v pochopení a v správnom používaní Znamenia Zerniča. Uvedomením si, že nie sme na Zemi preto, aby nám bolo „dobre“ tak, ako si to želáme, ale preto, aby sme prežívali. Toto prežívanie nás má priviesť k snahe robiť ďalšie sejby v zmysle Zákonov Všemohúceho. Máme sa na Zemi duchovne vyvíjať a len to, čo v skutočnosti prežijeme, si berieme so sebou na druhý breh. Nášmu duchovnému vývoju prinášajú posilu pekné i nepekné prežitia za predpokladu, že ich my sami zúžitkujeme.

Ak sa snažíme takto žiť, prinášame do svojho života i života svojho okolia skutočnú posilu na ceste k vývoju ľudského ducha – skutočnú Božiu silu. Zabezpečujeme si tým dostatok čistého zeleného vyžarovania znamenia Váh a ovplyvňujeme tým správnu činnosť zelenej čakry (od srdca dozadu), zeleného meridiánu (dráhy obalu srdca) a udržujeme zdravie celého urologického systému.

Vyššie popísané ochorenia urologického systému sú väčšinou z nesprávneho – prepätého používania zeleného vyžarovania Váh a pri liečbe môžeme použiť správne vyladené farby v zmysle fyzikálnych zákonitostí.

Ak máme veľa zeleného vyžarovania, väčšinou máme súčasne málo doplnkového – komplementárneho – oproti stojaceho červeného vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme červeným svetlom, alebo sa pozeráme na červenú farbu. Do organizmu vstupuje očami i nervovými zakončeniami v pokožke červené vyžarovanie, jeho sila v našom organizme stúpa a súčasne klesá sila zeleného vyžarovania, ktoré bolo v prepätí – organizmus sa stabilizuje a uzdravuje.

Liečbu môžeme prevádzať i tak, že si na seba oblečieme biele tričko a naň zelené tričko. Fyzikálne tým odrážame od seba zelené vyžarovanie a kumulujeme v organizme červené vyžarovanie. Toto liečenie prevádzame za denného svetla, alebo večer svietime pomocou plnospektrálneho zdroja svetla. Biele tričko pod zeleným zabezpečuje plný odraz zeleného vyžarovania – aby zelené tričko nepôsobilo súčasne ako filter, ktorý k nám prepúšťa zelené vyžarovanie.

V prvej polovici znamenia Váh od 22.9.2016 do 7.10.2016 spolupôsobia s Bytosťou Zernič ešte Bytosti Gribič a Berezič. V druhej polovici znamenia Váh od 7.10.2016 do 23.10.2016 Bytosti Lovič a Zelinič. Gribič hovorí človeku: „Človeče, tvoje prežitia sú ako rozkrájaný hríb na malé tenké čiastočky a všetky pohromade tvoria kopec skúseností! Dávajte všetci svoje prežitia na spoločný kopec skúseností, aby ste všetci z neho mohli čerpať rady a inšpirácie na svoje nevyriešené otázky! Ženy, upevňujte a posilňujte svoju čistotu! Muži, uvedomujte si svoju zodpovednosť! Vaše spolupôsobenie nech je v čistote! Vaša čistota má vykuknúť ako biely hríb zo zeme!“, Berezič hovorí: „Človeče, očisti žatvu svojho ducha od nánosov, od nepekného, čo si zlé urobil, alebo nedorobil! Pamätaj, že aj z negatívneho prežitia môžeš dať radu, ako výstrahu, čoho sa majú ľudia vyvarovať, hoc sám nie si príkladom ako riešiť problém, ktorý si nezvládol! Svoje telo vyčisti pred zimou brezou a svoj domov brezovou metlou!“, Lovič hovorí: „Človeče, konkrétne plody ducha, ktoré si ulovil, daj do sýpky! Všetky svoje skutky - chcenie, myslenie, reč a konanie si zhromažďuj! Buď dôsledný v tom, čo robíš! Zalov vo svojej živej pamäti a daj do sýpky všetko, čo môže tebe i iným pomôcť! Dôsledne priprav svojho ducha na zimu, ako zviera dôsledne nahodí svoj zimný kožuch! Pozri, či žiješ tak, ako si si predsavzal, či splňuješ to, čo si sľúbil!“, Zelinič hovorí: „Človeče, maj radosť z toho, čo si urobil dobre, prichádza ti odmena za dobré skutky! Radosť je to jemné z transformovaných skutkov, nevracaj sa a nelipni na niečom hmotnom! Hmota nie je trvácna, ale tvoje prežitia áno, tie si ponechaj! Aj v prírode je transformácia zelene, hrubé sa rozpadá a jemné žiarenie uniká, aby v novom kolobehu znovu podporilo vývoj! Neviaž sa na svoju minulosť, prežívaj prítomný okamih, raduj sa z neho! Dostávaš odmenu za všetko, čo si zhromažďoval, precíť, čo si činil! Maj dôveru v spravodlivé prežívanie prítomnosti! Často sa nechceš niečoho vzdať a o pol roka ďakuješ, že ti to bolo zobraté! Čo ti život prináša zober tak, ako to prichádza a nesťažuj sa!“

So vstupom do znamenia Váh dáva Berezič praktickú radu, aby sme dvomi týždňami pitia brezového čaju zabezpečili vyčistenie svojho tela pred zimou. V polovici znamenia Váh dáva Zelinič radu, aby sme nakladali kapustu a zabezpečili si dostatok vitamínov na zimu, ktorá sa už blíži. S vládcom znamenia Škorpión Ovsyničom spolupôsobí aj bytosť Snezič, ktorá prináša väčšie množstvo snehu. O Bytostiach znamenia Škorpión si však pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "JESEŇ", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Váhy a Škorpión.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2