Ku sprevádzaniu

"Jaspis" je významom súzvučný s výrazmi "čistý", "ušľachtilý"! Tak ako duch, ktorý oživuje ľudské telo, sa rozvíja a dospieva k rozmachu, a tým k plnému pôsobeniu len prijímaním najčistejších a najušľachtilejších záchvevov a vyžarovaní z kozmu, tak môže telo dospieť k dokonalosti a kráse, len ak sú všetky prostriedky, ktoré budú používané k jeho výstavbe, liečeniu a ošetrovaniu, "čisté a ušľachtilé". Duch a telo musia byť vo vzájomnom súlade. Preto je prirodzenou požiadavkou, že všade tam, kde sa usiluje o vzostup ducha, musí sa tiež odpovedajúcim spôsobom pôsobiť na telo, aby sa tomuto zákonite prirodzenému, nevyhnutnému procesu napomáhalo. JASPIS vznikol preto, aby pomáhal a slúžil duchovne sa prebúdzajúcemu ľudstvu k opätovnému nadobudnutiu dnes otraseného zdravia, k jeho upevneniu a udržaniu.

 

Jaroslava Sitárová & Juraj Sitár

Ďakujeme Všemohúcemu

za pomoc všetkých láskavých dušičiek v roku 2018

a všetkým prajeme krásny rok 2019 v Kolobehu Kryšnijho,

ktorý nás bude nabádať:"Nezosilňujte svoje žiadostivosti a pudy!" 

 

Karolína & Jaroslava & Juraj Sitárovci   

 

Sorry, flash is not available.

Ďakujeme všetkým láskavým dušičkám za podporu dobrým slovom, úprimnou dobroprajnosťou, dôverou, prácou, hmotnou pomocou, cez 2% z dane, a veľa iných pomocí, pre všetky činnosti, ktoré robíme s láskou a radosťou pre tých, ktorí sa úprimne snažia byť dobrými ľuďmi...

 

 Ak nás chcete podporiť príspevkom 2% z dane, alebo akýmkoľvek láskavým spôsobom, informácie o činnosti a možnostiach podpory nájdete na stránke Detského kráľovstva o.z.: č.ú. SK90 1100 0000 0026 2477 7853/1100 Tatra Banka, www.detskekralovstvo.peruno.sk Podpora 2%

CD z  prednášky je možné zakúpiť (1ks/10€) na jaspis@peruno.sk

"Nová Slovenská časoliečba"

 ÚVODNÝ SEMINÁR na cyklus v roku 2020

Živé vysielanie bude prebiehať 19.12.2019, 9:00-16:00

 
Kto sa k nám chce pripojiť prosím, prihláste sa do 16.12.2019 na jaspis@peruno.sk. Následne vám budú poslané ďalšie inštrukcie o pripojení a úhrade. Suma za seminár je 35,-€. Na seminár je možné sa prihlásiť, a prísť aj osobne na Mlynskú 4 v Nitre.
 
Čas to vylieči! Ako si môžeme pomôcť k ozdraveniu duše i tela v súlade s pôsobením bytostných a ich vzájomným postavením v určitom čase pomocou farieb, Bachových kvetov, Schüsslerových solí a olejov.
S úsmevom Sitárovci 0903 725 876

CD z  prednášky je možné zakúpiť (1ks/8€) na jaspis@peruno.sk

CD z  prednášok je možné zakúpiť (1ks/5€) na jaspis@peruno.sk

Aktuálny rozpis kurzov »

 

 Masáže Astarté - Centrum pomoci »


Jazdecký klub Poľný Kesov »

 

 

 

GDPR

 Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

V súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) sme pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti Detské kráľovstvo o.z, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov nadobudli platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.

Odporúčame prečítať si celé zásady, ktoré sme zverejnili na našej stránke Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

A na stiahnutie a sú i tu: Zásady ochrany spracovávaných osobných údajov

 

Ďakujeme Detské kráľovstvo o.z.