Druhy poradenstva

Verzia pre tlač

Osobné poradenstvo

 Dospelý 25€/hod.     Dieťa do 15 rokov 19€/hod.

Sprostredkovanie Svetla Všemohúceho pre uzdravenie duše i tela človeka. Procedúra trvá cca 1 hod. a je zameraná na zmenu chcenia k dobrému, udržiavanie čistoty myšlienok, slov a činov. Klientovi je vysvetľovaná súvislosť jeho konania s jednotlivými psychickými, alebo fyzickými problémami i to ako svojou zmenou môže prispieť k uzdraveniu svojej duše i tela. Každá choroba je následkom, ktorý má duchovnú príčinu vyplývajúcu zo spôsobu života človeka. Keď vieme, ktorý orgán čo symbolizuje, môžeme človeku poradiť čo má v živote zmeniť, aby nemoc (nie moc) ustúpila.

Firemné poradenstvo

 200€/hod.

Poradenstvo je zamerané na riešenie firemných cieľov, dosahovania cieľov a pracovných vzťahov v zmysle Zákonov Všemohúceho. Zakomponovanie Zákona vyrovnania do firemného života, zmena chcenia k dobrému a udržiavanie čistoty myšlienok je základom poradenstva.. Aj "choroba" firmy je následkom, ktorý má duchovnú príčinu vyplývajúcu zo spôsobu života ľudí vo firme, najmä jej vedenia. V prípade záujmu je možné poradenstvo rozšíriť o astrologický rozbor zamestnancov pre pochopenie daností každého zamestnanca.

Nová Slovenská hviezdovéda

 výpočet 5€/osobu     osobný výklad 25€/hod.

Výpočet a výklad osobných darov podľa dátumu narodenia, mena a priezviska. "Nová Slovenská hviezdovéda" je nový pohľad na Astrológiu cez Bytosti Svetla, ktoré sú pre nás darcami žiarivých síl v momente nášho narodenia. Výpočet týchto síl je podľa heliocentrického postavenia Venuše, Marsu, Pluta, Slnka, Urány, Neptúna, Zeme, Saturna, Jupitery a Merkúra v Slnečných znameniach (Baran, Býk, Blíženci...) v čase narodenia konkrétneho človeka. Výklad je zameraný na spoznanie našich vnútorných a vonkajších darov, talentov, vlastností a ich správne používanie v živote v zmysle Zákonov Všemohúceho. Astrologický výklad je možné rozšíriť aj o rozbor mena a priezviska podľa „Numerológie Slovenov“, aby sme vedeli, v čom máme schopnosť viesť iných, čo máme rozvinúť a na čo si máme dávať pozor.

Nová Slovenská farbodiagnostika

 výpočet 5€/osobu     osobný výklad 50€/2hod.

Použitie farebnej diagnostiky na zlepšenie zdravia všetkých našich "matriošiek".

Voda JASPIS a Víno JASPIS

2€/liter

Sprostredkovanie Svetla Všemohúceho do rôznych tekutín pôsobí obdobne, ako na človeka. Tekutiny obohatené Silou Božou sa stávajú jemnejšie a žiarivejšie. Vodu, alebo víno si prinesie klient podľa vlastného výberu. Tekutina, ktorá obsahuje alkohol po modlitbe mení aj svoju farbu, vôňu a chuť. Do vína pre ženy sú sprostredkovávané jemnejšie - pasívne – ženské žiarenia a chuť vína je potom jemnejšia, ako chuť vína prineseného klientom. Do vína pre mužov sú sprostredkovávané hrubšie – aktívne – mužské žiarenia a chuť vína je potom ostrejšia, ako chuť vína prineseného klientom.

 

Výber produktov pre klienta

2€/jeden výber

Výber druhov farebnej terapie, olejov, farebných kryštálov, polodrahokamov, zloženia Moravských alebo Bachovych kvetov a čajových zmesí pre klienta prebieha individuálnym spôsobom v zmysle jeho potrieb.

 

Posadenie hlasu do čakier

90€/lekciu trvajúcu 3 hod. pre jednu osobu

Technika posadenia hlasu pre hercov, spevákov a šermiarov do siedmych energetických centier nenaučí človeka hereckému, speváckemu či šermiarskemu umeniu, ale umelcom v týchto oblastiach poskytne nové možnosti vyjadrenia vnútorného sveta navonok. Samotná technika spočíva v nácviku sústredenia rezonancie hlasu do jednotlivých energetických centier, čím dostáva hlas určitú farbu podľa farby energetického centra. Každá farba má svoj tón a každý tón má svoju farbu. To nie je len slovné spojenie, ale hlboká múdrosť. Tak, ako sa svetlo láme na kvapkách vody a vzniká dúha, tak sa láme aj v človeku (jeho fyzický organizmus obsahuje 70% vody) a tie isté farby ako na dúhe je možné pozorovať aj na človeku. Človek má sedem energetických centier, z ktorých vychádza dvanásť farebných energií. Hlasové ústrojenstvo 1.napínač plného hlasu a 2.falzetový napínač vydáva zvuk, ktorý rezonančne "posadíme" do čakry, čím môžeme získať 12 farieb normálneho hlasu a 12 farieb falzetu. Človek pritom môže využiť vo svojom verbálnom prejave zafarbenie hlasu červenou, svetločervenou, oranžovou, medovožltou, žltou, olivovozelenou, zelenou, tyrkysovou, svetlomodrou, modrou, modrofialovou a fialovou farbou, čo má pocitovo obdobný efekt ako priame pôsobenie týchto farieb na človeka. Keď sa klient naučí posadiť hlas do farebných energetických centier, zrazu získa širokú možnosť vyjadrenia svojho vnútorného sveta navonok - do slova a do písmena hrá všetkými farbami dúhy.

 

Určenie geopatogénnej zóny

17€/plochu bežného rodinného domu (cca 100 m?) 

Určenie geostatickej a geostatickej rezonujúcej zóny pre byty, rodinné domy, firmy... Pozostáva zo zakreslenia geostatickej a geostatickej rezonujúcej zóny do prineseného nákresu a poradenstva čo robiť pre zmiernenie ich vplyvu na človeka, zvieratá a techniku.

 

Objednávky na osobné poradenstvo: +421 903 725 876

Na začiatok