02 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Ledic

Ledič - Znamenie Vodnár

Juraj Sitár

 

Dňa 19.1.2017 vstupujeme do posledného šiesteho ročného obdobia. „Vladárske žezlo“ preberá Krojšeň, ktorý svojou silou prináša energiu chladu a dáva impulz k vytváraniu ročného obdobia Zima. „Vládne“ Bytostiam Ledič – znamenie Vodnár a Ljuteč – znamenie Ryby. V rámci Svjetovidovho kruhu je tretí zlom k najstudenším energiám – k energiám chladu, v ktorom býva tretia „chrípková vlna“. V prevencii opäť zabezpečíme dvomi týždňami pitia lipového čaju schladenie energií nášho organizmu, aby sme vykrývali teplotný rozdiel medzi rozkúreným domovom a studenou prírodou a zvýšenou konzumáciou rýb zabezpečíme dostatok minerálnych látok pre náš organizmus, aby sme posilnili obranyschopnosť nášho tela.

Vodcovská bytosť Krojšeň dáva ľudskému duchu Znamenie:
„Človeče, predkladám pred teba Slovo, Kríž Svetla, Kríž Života, Kríž Pravdy! Ako sa k nemu postavíš? Stala sa ti viera presvedčením? Si tak čistý, že môžeš už ísť domov? Smeruješ k Slovu, Krížu Svetla, Života a Pravdy? Človeče, vybieľ svoje rúcho, nech je čisté a ozdobené ako tvoj slávnostný kroj! Fašiang je k očiste! Tvoja maska má predstavovať tvoje vybielené rúcho! Ak ho vybieliš, potom sa teš a tancuj od radosti s vedomím, že smieš symbolicky rozviazať svoje zlé spätné účinky, spôsobené vlastnou zlou sejbou! Ak si nedáš námahu bieliť svoje rúcho a dáš si masku ako pretvárku, aby ťa nenašli a nezastihli tvoje zlé spätné účinky, potom vedz, že keby si sa aj na kraj sveta schoval, zastihnú ťa a nájdu si tvoje špinavé rúcho, na ktorom sa vybijú nie symbolicky, ale natvrdo! Ako Krojšeň ti Slovo večne predkladám, Krišna ti ho priniesol a v Kristoch prebývalo samo Slovo na Zemi! Ako si sa k Slovu postavil v minulosti a ako sa k Slovu staviaš dnes?!“

Fašiang bol u našich predkov zmysluplnou prípravou na Nový – prírodný rok, ktorý slávili podobne ako Židia na Jarnú rovnodennosť. Snažili sa vyčistiť pred nástupom Jari svoje rúcha, aby to, čo v uplynulom roku zanedbali, napravili skôr, než ich zastihnú spätné účinky, aby tieto spätné účinky mohli symbolicky odčiniť.

Uvedomovali si, že ak urobili niečo čierne a zostali čierni, čierny spätný účinok sa na nich v plnosti zachytil. Ak však, uvedomujúc si svoje pochybenia, vyčistili svoje rúcha, čierny spätný účinok z čiernych siatí dopadal na biele rúcha, nenachádzal rovnorodosť, čo znamená, že sa nemohol naplno prejaviť v ich živote, ale len symbolicky. Samozrejme, aj tu platí Slovo Pána Ježiša: „Neodídeš, kým nezaplatíš do posledného haliera!“, ale hlavná časť platby je uskutočnená prácou na čistení rúcha a pri navrátení spätného účinku sa „účtuje“ už len symbolický doplatok.

Samozrejme si uvedomovali i to, že ak chcú zožať biele spätné účinky z bielych siatí naplno, nesmú byť „čierni“, ale „bieli“. Ak totiž nevyčistili svoje rúcha, čím tieto zostali čierne, biely spätný účinok sa na nich nemohol v plnosti zachytiť, pretože mu už neposkytovali rovnorodú pôdu, a tak sa nemohol naplno prejaviť v ich živote, ale len symbolicky – prepásli nejakú veľkú šancu. Aby nemuseli mať tím astrológov „po ruke“ k poznaniu, v ktorom čase sa im budú vracať biele, a v ktorom čierne spätné účinky, ešte pred príchodom Jarnej rovnodennosti svoje rúcha vybielili, čím v Novom – prírodnom roku (ktorý tieto spätné účinky prináša) zabezpečili, aby biele spätné účinky zožali naplno a čierne len symbolicky.

Toto poznanie u našich predkov bolo celospoločenské, teda týkalo sa celej spoločnosti, nielen „vyvolených“, ktorých by musel ľud slepo nasledovať, ale všetkých, ktorí sa o bielenie rúcha snažili. Krojšeň, Kryšeň, Kryšnij, Krišna, Kristus, to boli pre našich predkov konkrétne mená, konkrétnej hierarchie bytostí, ktorá však mala čosi spoločné – výzvu, aby ľudskí duchovia žili podľa Slova Najvyššieho Všemohúceho Triglava.

Prvú polovicu ročného obdobia Zima od 19.1.2017 do 18.2.2017 má na starosti Ledič – vládca Znamenia Vodnár. Naša planéta Zem vstupuje do modrofialového vyžarovania znamenia Vodnár. Bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Ledič, učí ľudských duchov ako správne zobrazovať Božiu Múdrosť v dennodennom živote, prináša od Najvyššieho Triglava posolstvo a dáva ľuďom Znamenie:
„Človeče, rozhoduješ sa, ktorou cestou pôjdeš. Priamou, alebo krivou! Topia sa ľady pre ďalšie smerovanie tvojho ducha! Vylaď u seba všetko, čo si pokrivil, ratuj svoju dušu, pestuj krásu a harmóniu! Živé Slovo je ti nablízku!!!“

Ak chceme správne zobrazovať Božiu Múdrosť vo svojom dennodennom živote, musíme precítiť, že „On je Život“, že u ľudského ducha nepretržite platí: „Všetko musí byť nové!“ a že na druhom človeku si všimneme v prvom rade tú vlastnosť, ktorá je na „tróne“ v našom vnútri.

V Božom Zákone Rezonancie je každá vlastnosť frekvencia a platí, že keď sa dve rovnaké stretnú nastane rezonancia! U každého človeka bez výnimky to znamená, že ak máme rovnakú vlastnosť ako človek, ktorého sme práve stretli – tieto začnú rezonovať – čo zvýši intenzitu nášho emočného prežívania. Ak je vlastnosť pekná, začneme ju na tom druhom chváliť, ak škaredá, bude nás na tom druhom rozčuľovať! Ak nemáme takú vlastnosť ako má človek, ktorého sme práve stretli – rezonancia nenastáva – intenzita nášho emočného prežívania sa nezvýši a vlastnosti tohto človeka vieme v kľude pozorovať.

Je poľutovaniahodné, že napriek tomu, že o týchto Zákonoch vieme, nepoužívame ich v dennodennom živote. Neuvedomujeme si, že ten druhý človek je naším zrkadlom, že pred ním stojíme, ako pred zrkadlom a snažíme sa špinu, ktorú máme na svojom čele, utierať  bezvýsledne na čele „toho“, kto je v zrkadle a nie na svojom. Pán Ježiš to nazval: „Vidíš triesku v oku brata svojho, ale brvno vo svojom oku nevidíš!“

Je najvyšší čas meniť nie druhých, ale seba samého. Božia Múdrosť to zariadila veľmi jednoducho, aby to každý človek mohol pochopiť. Na to, aby sme sa duchovne vyvíjali stačí všímať si, čo na druhých chválime a viac to používať vo svojom živote a to, čo nás na druhých rozčuľuje a odkladať to u seba. To je všetko. Ale bez práce nie sú koláče! Zato však s prácou – použitím Slova Všemohúceho vo svojom živote, sa človeku otvárajú Nebesá!

Napĺňaním Božích Zákonov ideme do každého Nového dňa Novým spôsobom – zužitkovávajúc poučenie z predchádzajúceho dňa a prichádzajúc k poznaniu, že Darca týchto Zákonov je Život sám.

Ak žijeme, alebo nežijeme v zmysle predchádzajúcich odporúčaní, prejaví sa to opäť na našom zdraví, alebo ochorení! Hypotalamus ovláda pomocou modrofialového vyžarovania Vodnára prácu holennej kosti, ktorá je základom kvalitnej tvorby kostnej drene, tá je základom kvalitnej tvorby krvi a kvalitná krv je základom možnosti žiť na Zemi.

Ak človek žije tak, ako ho nabáda Ledič, tvorba kostnej drene je v poriadku. Ak nie, odrazí sa to na nekvalitnej tvorbe kostnej drene, to na nekvalitnej tvorbe krvi a to v konečnom dôsledku na nemožnosti žiť na Zemi. V duchovných príčinách chorôb sa správne hovorí, že holenná kosť hovorí o našom „holom“ – skutočnom živote. V astromedicíne sa hovorí, že holennú kosť ovláda Vodnár.

Ľudský duch je príliš jemný na to, aby priamo mohol ovládať pozemské telo. Má na sebe viacero zahalení – šiat, ktoré súhrnom pred vstupom do pozemského zahalenia – šatu – tela nazývame duša. Ale i duša je ešte príliš jemná na to, aby priamo ovládala pozemské telo. Potrebuje na to vyžarovanie krvi pozemského tela. Krv je v tele, len keď je s ním duša ešte v spojení. Po pretrhnutí spojenia krv zaniká. Krv je pre dušu človeka možnosťou žiť na Zemi. Nemôže to byť však hocijaká krv, ale svojím vyžarovaním rovnorodá s vyžarovaním duše človeka, čo je poznatok veľmi dôležitý pri transfúzii krvi.

Všetky choroby tvorby kostnej drene a krvotvorby sa dajú riešiť vyššie popísanou snahou žiť podľa Božích Zákonov, pričom u dieťaťa do 13 rokov je nutné túto snahu uskutočniť u rodičov.

Ak človek neprecítil Znamenie Lediča, či nie je ochotný ho používať v dennodennom živote, tak nezvláda modrofialovú energiu Vodnára, zoslabuje jej účinok a berie si tým možnosť žiť na Zemi. U fyziologického praváka (ak je pravý palec nad ľavým pri prirodzene zopnutých rukách) na nutnosť zmeny svojho života navonok upozorňuje človeka pravá holenná kosť a ľavá ho upozorňuje na nutnosť zmeny svojho života v jeho vnútri. U fyziologického ľaváka (ak je ľavý palec nad pravým pri prirodzene zopnutých rukách) ľavá holenná kosť upozorňuje na nutnosť zmeny svojho života navonok a pravá na nutnosť zmeny vo vnútri.

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Lediča, zabezpečujeme si tým dostatok čistého modrofialového vyžarovania znamenia Vodnára, ovplyvňujeme tým správnu činnosť modrofialovej čakry (od čela dozadu), modrofialového meridiánu (dráhy srdca) a udržujeme zdravie a správnu tvorbu kostnej drene a krvotvorbu.

Pri veľmi častých ochoreniach tvorby kostnej drene a krvotvorby z nedostatku modrofialového vyžarovania máme väčšinou súčasne veľa doplnkového žltého vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme modrofialovým svetlom, alebo sa pozeráme na modrofialovú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na seba oblečieme žlté „domáce oblečenie“, alebo v noci žlté pyžamo. Fyzikálne tým odrážame od seba žlté vyžarovanie a kumulujeme v organizme modrofialové vyžarovanie. Pri zriedkavých ochoreniach tvorby kostnej drene a krvotvorby vyplývajúcich z prebytku modrofialového vyžarovania máme väčšinou súčasne málo doplnkového žltého vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme žltým svetlom, alebo sa pozeráme na žltú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na seba oblečieme modrofialové oblečenie. Fyzikálne tým odrážame od seba modrofialové vyžarovanie a kumulujeme v organizme žlté vyžarovanie.

Pre najjednoduchšie, ale veľmi účinné zlepšenie tvorby kostnej drene a krvotvorby u väčšiny ľudí použijeme 2 – 3 mesiace každú noc žlté štucne na holenných kostiach. Z praxe môžeme povedať, že v mnohých prípadoch sú výsledky poznateľné na rozbore krvi už po 2 týždňoch. Vo všetkých týchto príkladoch si však ľudia zobrali Živé Slovo k srdcu, použili ho vo svojom živote, čo predurčovalo zázrak vyzdravenia.

V prvej polovici znamenia Vodnár od 19.1.2017 do 3.2.2017 spolupôsobia s Bytosťou Ledič ešte Bytosti Krivič a Ratič. V druhej polovici znamenia Vodnár od 3.2.2017 do 18.2.2017 Bytosti Krasič a Strunič. Krivič hovorí človeku: „Človeče, keď sa príliš oddávaš rozumovaniu a hĺbaniu, tak ťa to odvádza od správnej cesty! Krivíš to, čo cítiš! Keď niečo krivíš, v spätnom účinku to nakoniec pokriví teba! Narovnaj v sebe všetko, čo si pokrivil a viac to nekriv! Najviac si pokrivil svoj pojem o Láske, preto ti nemôže pomáhať! V prvom rade narovnaj svoj pojem o Láske a nekriv ho viac! Láska nie je zmäkčilá, zmäkčilosť vedie k lenivosti ducha, nie je Láskou! Láska robí druhému výhradne to, čo mu pomáha byť lepším, ušľachtilejším, čo mu pomáha k duchovnému vzostupu! Jej súčasťou je tá najvyššia prísnosť! Nekriv viac svoj pojem o Láske, potom ti bude vždy napomoci!“, Ratič hovorí: „Človeče, ratuj svoju dušu! Zachráň svoju dušu túžbou ku Svetlu! Z túžby ku Svetlu nech rastie tvoje chcenie činiť - sadiť to, čo si praješ žať! Záchrana a spása je jedine v Slove, ktoré musíš prijať, aby žijúc podľa neho si sa sám oslobodil od pút, ktoré si si naviazal! Musíš si pomôcť prostredníctvom Slova, ktoré ti ukazuje cestu ku Svetlu, kráčať však po tejto ceste už musíš sám!!! Bojuj proti temnu v tebe a okolo teba, aby si mu nepodľahol a čiň to, čo ti pomáha ku Svetlu!“, Krasič hovorí: „Človeče, pestuj krásu a dbaj na krásu! Krása je v prirodzenosti, dbaj na vnútornú krásu bez pretvárky! Snaž sa, aby všetko, čo tvoríš, bolo krásne a spojené s krásou! Spoznaj hodnotu krásy a prejavuj ju v skutkoch! Tvor všetko krásne a nenechaj sa pri tom ovládnuť rozumom! Tvoj rozum nech je v službách tvojho citu!“, Strunič hovorí: „Človeče, buď ako struna vyvážený! Vždy jemne vyvažuj medzi citom a rozumom! Tvoj cit nech rozhoduje, nech udáva pohyb ako vlna struny a tvoj rozum nech prevádza záchvev citu do hmotnosti, nech ukotvuje cit v hmote presnou formou ako uzol struny! Buď však vyladený na presný harmonický tón, nebuď už viac falošný! Všetky struny tvojej duše nech sa zachvievajú v harmónii ako struny najlepšie vyladeného hudobného nástroja! Buď v súznení i s ostatnými ľuďmi ako nástroje v najlepšom orchestri!“

O ďalších Bytostiach znamenia Ryby si pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.

 

 

Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "ZIMA", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Vodnár a Ryby.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2